شهروندان از مسئولین انتظار پیگیری مشکل را دارند

کیفیت پایین بتن آماده عرضه شده در مشکین شهر

خیاونیوز: بشر از دیر باز به دنبال سر پناهی برای زندگی بود. سرپناه ساده ای که رفته رفته تبدیل به آپارتمان های زیبا و مدرن شد و صنعتی شکل گرفت به نام صنعت ساختمان سازی که همواره با رشد جمعیت و گذر زمان، این صنعت نیز روز به روز پیشرفت کرد و هنوز درحال پیشرفت... 

همه اخبار