دبیرستان روستای مزرعه خلف مشگین شهر

مدرسه ای که با قلک ها و دست های کوچک دانش آموزان خیر ساخته شد

خیاو نیوز:دانش آموزان مدرسه ادب تهران والدین خود را هم برای مشارکت مالی در ساخت مدرسه ای در روستای مزرعه خلف مشگین شهر متقاعد کردند و هم آنها را راضی کردند که تابستان در سفری به دامنه سبلان در ساخت مدرسه این روستا نیز مشارکت کنند. ۸۰ دانش آموز تهرانی تابستان... 

همه اخبار