مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل :

پرونده زمین خواری ارشق به دادگاه رفت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل گفت: منتظر اعلام رای دادگاه در خصوص تصرف عُدوانی اخیر در منطقه ارشق هستیم. در خصوص آخرین وضعیت زمین خواری ارشق گفت: تصرف عُدوانی اخیر در روستای رحیم بیگلو منطقه ارشق در دادگاه در حال بررسی است و منتظر اعلام رای هستیم. وی... 

همه اخبار