درخواست مظلومی از شهروندان:

ما را در اجرای طرح جمع آوری زباله در ساعات معین؛ یاری کنید

خیاونیوز: مظلومی شهردار مشگین شهر همکاری شهروندان را از دلایل موفقیت طرح های شهرداری عنوان و تصریح کرد: بی شک همکاری و مشارکت شهروندان می تواند شهرداری را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری رسانده و شاهد تسریع در انجام خدمات شهری باشیم . به گزارش خیاونیوز... 

همه اخبار