غلامرضا قریشی

وقتی ((زارافات‌)‌) چاشنی شایعه پراکنی، تهمت و افترا می شود

خیاونیوز:‌وبلاگ زارافات که مدیر مسئول وسردبیرش فردی نامعلوم می باشد با نام زارافات سعی میکند با دروغ وافترا درمیان سیاسیون شهر وافراد جامعه به خصوص منطقه مشکین شهر تفرقه بیندازد. این وبلاگ هنوز مرزبین تخریب ونقد رو درک نکرده اند، زیرا اگر فعالان سیاسی،... 

همه اخبار