سرتیپ زواره ای:

خدمت سربازی در ازای انجام پروژه های تحقیقاتی نظامی کسر می شود

خیاونیوز: رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش گفت: خدمت سربازی دانشجویان و فارغ التحصیلانی که در انجام پروژه های تحقیقاتی نظامی یا بخش های فنی و مهندسی با ارتش همکاری کنند مشمول کسر خدمت می شود. به گزارش خیاونیوز و به نقل از مهر، امیرسرتیپ مسعود... 

همه اخبار