فرماندار مشکین شهر خبر داد :

استارت ایجاد فرودگاه در مشکین شهر زده شد

به گزارش خیاونیوز امامی فرماندار مشکین شهر در جمع مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان با اشاره به نقش ارزنده روابط عمومی ها در ارتباط مردم و مسئولین اظهار داشت : روابط عمومی ها بعنوان نبض اصلی ادارات ایفای وظیفه می نمایند که وظیفه خطیری در انعکاس عملکرد... 

همه اخبار