شطرنج روحانی/ پلتیک مطهری/ وزارت فرهادی

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همان گونه که پیش بینی می شد پنجمین گزینه رییس جمهور روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و دکتر محمد فرهادی با سابقه وزارت در دهه های ۶۰ و ۷۰ در دهه ۹۰ نیز وزیر شد. از نکات غافل گیر کننده... 

نماینده مشگین شهر در حاشیه رای اعتماد به وزیر علوم(عکس)

نماینده مشگین شهر در حاشیه رای اعتماد مجلس به وزیر علوم(عکس)  

همه اخبار