رئیس اداره محیط زیست مشگین‌شهر:

در خصوص توزیع سموم تاریخ گذشته اعتراضات مردمی خریدار نداشت

خیاونیوز : رئیس اداره محیط زیست مشگین‌شهر در خصوص تخریب باغات گفت: مردم به افرادی که در توزیع سموم تاریخ گذشته نقش داشتند معترض شدند اما متاسفانه اعتراضات مردمی خریدار نداشت. به گزارش خیاونیوز ، با توجه به اینکه در سال جاری با تخریب باغات و درختان... 

همه اخبار