به دنبال انتصاب رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان پارس آباد

تشریح عملکرد و سوابق انور موسی زادگان

خیاو نیوز:انور موسی زادگان لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی ودانشجوی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش رسانه واحد پیام نور کرج دارای ۲۰سال سابقه خدمت در اداره ورزش وجوانان شهرستان های پارس آباد، مشگین شهر، سلماس وارومیه می باشد که اخیرا بار دیگر به... 

همه اخبار