با اختصاص مبلغ 600 میلیون ریال:

آغاز اصلاح شبکه آب شرب خورشید آباد، آقجه لو و مزرعه جهان

خیاونیوز: با حضور مهندس دسینه رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی و رضایی بخشدار قصابه، عملیات اصلاح شبکه آب شرب روستای خورشید آباد، مزرعه جهان و آقجه لو آغاز شد. گفتنی است اهالی منطقه پیش از این از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، رنج می بردند. شایان ذکر... 

همه اخبار