رئیس اداره راه و شهرسازی مشگین شهر پاسخ داد:

مسیر قره درویش در محدوده شهر است / برای کمر بندی پولی داده نشده است

مشگین شهر-خیاونیوز: به گزارش خیاو نیوز محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار خیاو نیوز گفت: برخی ادعا می کنند که  پل سلطانیه باید توسط راه و شهرسازی به انجام برسد،در حالی که اصلا مسیر قره درویش در داخل حوزه استحفاظی ما نیست،بلکه جز محدوده ی شهری محسوب می شود،و... 

همه اخبار