ناگفته هاو رازهای برترین های کنکور ۹۲ مشگین شهر

مشگین شهر-خیاونیوز: روزگاری بس دراز به داشتن مردمان فرهنگی خویش بالیده ایم و قدر شناس نخستین  معلمان و معماران فرهنگی  بوده ایم  و  شهر خود را به عنوان شهری فرهنگی و علمی به   جهانیان معرفی کرده ایم . مشگین ، شهر معلم هاست ، شهر دانشجوها ، شهر روشنفکران... 

همه اخبار