برگی تازه از یک" در حاشیه مشگین شهر"

نوزاد از دستگاه فتوتراپی معیوب بیمارستان جان سالم بدربرد!!

پرده برداری سایت ایلقار نیوز از یک “در حاشیه” مشگین شهر: نوزاد هشت روزه که با تجویز پزشک مربوطه بیمارستان ولیعصر مشکین شهر در بخش نوزادان بستری و در دستگاه فتوتراپی قرار گرفته بود به دلیل معیوب بودن دستگاه  موجب  سوختگی پوست  و وخامت حال نوزاد... 

همه اخبار