افزایش دروغ در بین کودکان نتیجه نظارت افراطی والدین است

روانشناس و استاد دانشگاه های اردبیل افزایش دروغ در بین فرزندان بویژه کودکان و نوجوانان را نتیجه نظارت افراطی والدین برشمرد. به گزارش خیاونیوز و به نقل از مهر، بهزاد ستاری در کارگاه آموزشی “نقش مادران در خانواده” با محوریت مدیریت اضطراب امتحان... 

همه اخبار