سرپرست دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر:

برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی با رویکرد اخلاقی در سطح دانشگاه پیام نور در حال اجرا است

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان مشگین‌شهر گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برنامه‌های فرهنگی و نشست‌های تخصصی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر افزایش می‌یابد. به گزارش خیاونیوز، میرصادق سیدصادقی عصر امروز... 

همه اخبار