با حضور مسؤولین دانشگاه آزاد

علی سعادتی به عنوان مسؤول فرهنگی دانشگاه آزاد واحد مشکین شهر منصوب شد

خیاو نیوز:با حضور مسؤولین دانشگاه آزاد واحد شهرستان مشکین شهر، علی سعادتی به عنوان مسؤول فرهنگی دانشگاه آزاد شهرستان مشکین شهر معرفی و از زحمات آقای غفار پارسا در  این مسؤولیت قدردانی به عمل آمد. انتهای پیام/مشکین سلام  

همه اخبار