رسول فانی با ظاهری جدید(عکس)

رسول فانی با ظاهری جدید(عکس) فانی این روزها به دلیل فوت پدر زن خود داغدار می باشد،به همین دلیل وی را در لباس سراسر مشکی مشاهده می کنید  

همه اخبار