به خاطر عدم قرارداد:

رشته حقوق نیز از لیست دانشگاه ازاد مشکین حذف شد

خیاونیوز : به گزارش روابط عمومی دانشگاه ازاد مشکین شهر دکتر دادفر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر در مورد مشکلات به وجود آمده در رابطه با ثبت نام رشته حقوق توضیحاتی ارائه نمودند که بدین شرح به حضور دانشجویان گرامی تقدیم می گردد. احتراماً... 

همه اخبار