دادفر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر :

تکمیل ظرفیت ارشد ، معماری و مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مشکین شهر

خیاونیوز : دو رشته جدید مهندسی معماری و مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر تاسیس گردید.  ابراهیم دادفر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر ضمن بیان این مطلب از زحمات تک تک اعضای هیات رئیسه، اعضای هیات علمی،... 

همه اخبار