معرفی بزرگترین پارک های جنگلی ایران

خیاونیوز: رفتن به طبیعت یکی از تفریحاتی است که مردم در فصل های گرم به وفور آن را انجام می دهند. یکی از زیبایی های طبیعت نیز پارک های جنگلی هستند که در کنار چشم اندازهای طبیعی و زیبا، امکانات رفاهی دست‌ساز بشر نیز دارند و مردم می توانند از آنها بهره بگیرند.... 
توضیحات مستند و مکتوب سازمان آب استان درمورد:

رفع نگرانی در مورد ابهامات ایجاد شده در خصوص حقابه کشاورزان از خیاوچایی

۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۴۳۲۹۷/۹۰۰ فرماندار محترم شهرستان مشگین شهر موضوع: حقابه بران خیاوچایی سلام علیکم احتراماً پیرو توضیحات ارائه شده در جلسه باغداران و زارعین محترم حقابه بر خیاوچای و ابهامات و نگرانی این عزیزان در خصوص کاهش حقابه زراعی خیاوچای ، بدینوسیله... 

از برف تا یخ

تصویر اول: فرید ایمانزاده میدان امام خمینی مشکین شهر     تصویر دوم: شهروز عبادی پارک جنگلی خیاوچائی مشکین شهر  
با اختصاص 900 میلیارد ریال اعتبار جهت ادامه عملیات اجرایی سد احمد بیگلو:

حقابه کشاورزان و باغداران حوالی رودخانه خیاوچای افزایش یافت

خیاونیوز: ابراهیم امامی در نشست مشورتی با مسوولان شرکت آب منطقه ای استان ، روسای تشکل های کشاورزی و باغبانی و نمایندگان و فعالان این بخش افزود: بر اساس مجوز صادره از وزارت نیرو پنج میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب از آب دریاچه سد احمد بیگلو برای تامین آب شرب... 
ششم دی ماه 1393، بار دیگر درختان طعم تبر را چشیدند!

شهردار: کلیه مجوزهای صادره توسط کمیسیون قطع اشجار ملغی است

خیاونیوز: این تصاویر مربوط به روز ششم دی ۱۳۹۳ است. روزی که دوباره درختان طعم تبر را چشیدند. قطع درختان پارک جنگلی مشکین شهر علی رغم تاکید شهردار مشکین شهر بر مقابله با قطع درختان و لغو مصوبات کمسیون اشجار به قوت خود باقیست. انگار هیچ کس را توان برخورد... 

همه اخبار