دلیل قطع درختان بازگشایی خیابان بود:

اغاز بازگشایی مسیر جاده بارزیل به خیابان نصیراباد

خیاو نیوز: به گزارش خیاو نیوز  فاز اول خیابان ۱۲ متری مسیر انتهای جاده بارزیل و خیابان نصیراباد اجرایی شد . این طرح که بر اساس طرح تفضیلی سال ۱۳۸۴ قرار بود  باز گشایی شود  امروز عملیات اجرایی آن شروع و در آینده نزدیک فاز دوم آن با توافق مالکین صورت خواهد... 

همه اخبار