خوشحالی سایت فرمانداری از استیضاح آذرمی و شهردار شدن مظلومی(عکس)

در پی استیضاح آذرمی و انتخاب آقای مظلومی به عنوان شهردار  سایت فرمانداری این خبر را به صورت ذیل انعکاس داده است سیامک مظلومی بعنوان شهردارجدید مشکین شهر معرفی شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری به دنبال نارضایتی مردم و مسئولان از عملکرد شهرداری درحوزه... 

همه اخبار