عکس/ خواستگاری دختر ایرانی از علیرضا حقیقی در استرالیا

در حاشیه بازی ایران و قطر یکی از تماشاگران ایرانی از دروازه بان ایران خواستگاری کرد. به گزارش خیاونیوز، این دختر پرچمی از ایران در دست داشت که بر روی آن نوشته شده است: علیرضا با من ازدواج می کنی؟!  

همه اخبار