شش طرح دانش آموزان مشگین شهر به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی راه یافت

خیاو نیوز:به گزارش خیاو نیوز ۶ طرح دانش آموزان مدارس تیزهوشان دخترانه ، نمونه بهاران و فرهنگیان به سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی مرحله ی کشوری راه یافت . طرح های راه یافته به مرحله کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی بشرح ذیل می باشد . ردیف نام طرح نام... 

همه اخبار