آقایی: پرداخت ۱۵۵۰ میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون

خیاونیوز: خلیل آقایی عصر امروز در نشست با رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل اظهار کرد: با هدف خرید و تحویل تراکتور، کمباین و سایر ادوات کشاورزی مورد نیاز علاوه بر رقم یاد شده ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق خط اعتباری در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا توسعه... 

همه اخبار