طبق آزمایشات سم های توقیف شده؛ اصلی از آب در آمدند/قصاص قبل از جنایت+مدارک

چندی پیش بود که خبر توقیف چند تن سم در مشگین شهر روی خروجی رسانه ها رفت،خبری که بدون استثناء هر ساله در فصل زراعی با آن مواجه می شویم.موضوعی که همیشه برای مردم جالب تر از قضیه توقیف است،به میان آمدن  نام یک شرکت و یک فرد در ماجرای این سموم است این بحث در... 

همه اخبار