به قلم حمید نجف اوغلی

بهاری که خزان شد؛به بهانه برگزار نشدن جشنواره بهار مشگین

خیاونیوز:جشنواره بهار مشکین شهر که با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری مشکین شهر مدت دو سال بود در اردیبهشت ماه برگزار می شد متاسفانه امسال خبری از برگزاری این جشنواره به گوش نرسید اولین جشنواره بهار مشکین شهر در اردیبهشت سال ۹۳ در... 

همه اخبار