بخشدار قصابه:

اگر فرمان رهبری نبود مذاکره ای هم در کار نبود

خیاو نیوز:در جلسه ای که با حضور مهندس شهریار، رئیس اداره جهاد کشاورزی مشگین شهر و بخشدار قصابه و همچنین مشارکت دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش قصابه برگزار شد، رضایی در ابتدا با اشاره به اوضاع حساس کشور و پائین آمدن قیمت نفت گفت: حقیقتا دولت کشور را... 

همه اخبار