مظلومی شهردار مشگین شهر:

با حمایت از سرمایه گذاران می توانیم شهرداری را از بارمشکلات مالی نجات دهیم

خیاو نیوز:مظلومی در نشست با سرمایه گذاران پروژه های در حال اجرای مشگین شهر با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران می تواند شهرداری را از بار مشکلات مالی نجات دهد افزود : حمایت از  سرمایه گذاران و تشویق و ترغیب آنان برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف عمرانی... 

همه اخبار