اسحاقی:

نباید از نقد رسانه برداشت تخریب داشت

خیاو نیوز:سید ناصر اسحاقی بعد از چهارشنبه در آیین افتتاح دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در اردبیل گفت: نقد رسانه اگر منطقی و درست باشد به اصلاح امور کمک خواهد کرد. وی افزود: در عین حال با نقد رسانه جبران اشتباهات و تبدیل به احسن امور به شکل مطلوبی محقق... 

همه اخبار