جلسه سواد آموزان نهضت با امام جمعه مشکین شهر برگزار شد

خیاونیوز: جلسه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش مشگین شهر در سالن اجتماعات کانون نرجس تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا حسین نژاد مدیر آموزش و پرورش مشگین شهر از زحمتکشان عرصه تعلیم و تربیت در نهضت سوادآموزی تشکر کرده و آموزش دهندگان را... 

همه اخبار