هشدار شدید اللحن که نماینده مشکین شهر داده بود:

صدا وسیما شده « حَسن سوخدی درمانی» / +فیلم

خیاو نیوز: به نقل از ایلقار نیوز:یونس اسدی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستورخود در۷ مهرماه۹۴  تذکری رادر رابطه با برنامه های صداو سیما  دادند که تذکر بجایی بود و باید برنامه های صدا و سیما آسیب شناسی شده و دقت بیشتری به عمل... 

همه اخبار