حسن الهی مسول آموزشگاه موسیقی در مشگین شهر

با اجرای کنسرت های بومی می توان موجبات افزایش گردشگران شد

خیاونیوز : حسن الهی مسول آمرشگاه موسیقی در مشگین شهر در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: آموزشگاه الهی اولین آموزشگاهی است که از سال ۱۳۸۵ در سطح استان اردبیل در این شهرستان با هدف فرهنگ سازی صحیح موسیقی راه اندازی شده است. وی افزود: این آموزشگاه در اوایل... 

همه اخبار