تقدیر رئیس بهزیستی از کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی مشگین شهر

خیاونیوز: رئیس بهزیستی با ارسال لوحی از فعالیت های کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی مشگین شهر در راستای مبارزه با مواد مخدر تقدیر کرد. به گزارش خیاونیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی اردبیل، رئیس اداره بهزیستی مشگین شهر با اهداء... 

همه اخبار