جوابیه آبفار مشکین شهر /

جوابیه آبفار مشگین شهر در خصوص مشکلات آب شرب دهستان قوشه سفلی

به گزارش خیاونیوز بعد از درج خبر مربوط به مشکلات آب شرب دهستان قوشه سفلی روابط عمومی آبفار مشکین شهر جوابیه ای را به سایت خیاونیوز ارسال کرده است . سلام .پمپ ایستگاه پمپاژ آ ب شرب ر وستای قوشه سفلی بعلت نوسانات برق در مورخه ۹۴/۱۰/۲۴ دچار سوختگی گردید پس... 

همه اخبار