استقبال مردم از حلقه های رهایی

مشگین شهر-خیاو نیوز: نخستین روز اجرای نمایش خیابانی حلقه های رهایی با استقبال شهروندان مشگین شهری همراه بود. محمد جعفری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر در حاشیه اجرای این نمایش به خبرنگار ایرنا گفت: نمایش حلقه های رهایی که مناسبت شش تیرماه... 

همه اخبار