علی با بایی:

مردم و دولت ۲۴ میلیارد ریال به کمیته امداد امام مشگین شهر کمک کردند

خیاو نیوز:علی با بایی در حاشیه جمع آوری کمک های نمازگزاران جمعه به محرومین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هم اکنون ۳۷۴یتیم در این شهرستان وجود دارد. وی گفت: در سال جاری بیش از پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال توسط یک هزار و ۶۷۹ حامی به ایتام زیر پوشش این... 
همزمان با سرتاسر کشور:

جشن نیکوکاری ازمدارس شهرستان مشگین شهرکلید خورد

خیاو نیوز:رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مشگین شهردرحاشیه آیین نواخته شدن زنگ نیکوکاری در دبستان هفده شهریور، به خبرنگار ایرنا گفت: این زنگ همزمان در ۲۱۹مدرسه شهرستان به صدا درآمد ودانش آموزان هدایای نقدی وغیر نقدی خود را تحویل پایگاههای مستقر... 

همه اخبار