گزارش تصویری از جشن روز مهندسی کشاورزی:

۳۲۷۷ مهندس کشاورزی بیکار در استان اردبیل وجود دارد

خیاونیوز: رئیس سازمان نظام مهند سی کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۴هزارو ۸۱۸ نفر مهندس کشاورزی عضو این سازمان می باشند که از این تعداد سه هزارو ۲۷۷ بیکار هستند. معرفت آذری روز جمعه در همایش کارشناسان کشاورزی شهرستان مشگین شهرافزود:... 

همه اخبار