شبیه خوان نقش امام حسین (ع) روز عاشورا در مشگین شهر جان باخت

خیاو نیوز: شبیه خوان نقش سالار شهیدان امام حسین (ع) در روستای قره درویش مشگین شهر به هنگام اجرای آیین شبیه خوانی جان به جانان تسلیم کرد . سلیمان قاسمی ۵۶ ساله به هنگام اجرای آیین شبیه خوانی و در زمان فرارسیدن شهادت امام حسین (ع) در شبیه خوانی جان باخته و... 

همه اخبار