بعد از چندین سال:

سامانه تگرگ زدایی در بخش قصابه نصب شد

به گزارش خیاو نیوز:داوودرضایی بخشدار قصابه در حین نظارت بر نصب سامانه ضد تگرگ در بخش قصابه اعلام نمود: بمنظور جلوگیری ومقابله با این بلای طبیعی ۱۲ عد سامانه ضد تگرگ با اعتباری بالغ بر پانصد میلیون تومان خریداری شده که امروز در سایه تلاشهای نماینده وفرماندار... 

همه اخبار