شماره ۱۵۰۰ خیاونیوز منتشر شد / گزارشی کامل از پشت صحنه خیاونیوز

امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، شماره هزار و پانصدم روزنامه الکترونیکی خیاونیوز منتشر شد! یعنی دقیقا ۱۵۰۰ روز از فعالیت این سایت خبری تحلیلی می گذرد و اگر بخواهیم همچون یک روزنامه که بدون تعطیلی به کار خود ادامه می دهد، یک شماره برای هر ۲۴ ساعت در نظر... 

همه اخبار