نمک بی شور شورابیل بر زخم اردبیل

خیاونیوز: ۲۴ دی ماه بار دیگر دریاچه شورابیل اردبیل ۲ دختر جوان و دانشجو را به کام مرگ برد تا این ظرفیت گردشگری اردبیل «نقاب اضداد توسعه» به رخ زند. تنی چند از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی بعد از اتمام امتحانات پایان ترم، تصمیم به تفریح... 

همه اخبار