به قلم اکبر عطایی/

زمزمه تغییر مدیریتی در ساختمان سفید

در حالی که کمتر از ۴ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است  شنیده ها حاکی از آن است که ساختمان سفید فرمانداری احتمالا تغییرات مدیریتی را به خود خواهد دید اخیرا زمزمه هایی در برخی محافل و گروه های سیاسی مبنی بر تغییر مدیریتی در فرمانداری مشکین... 

همه اخبار