توحید بلوساز

انتخابات خانه مطبوعات استان اردبیل به تعویق افتاد

خیاو نیوز :این تصمیم بنا به دستور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و باهدف ایجاد زمینه حضور تمامی اعضای خانه مطبوعات در انتخابات اتخاذ شده است. وی بیان کرد: بر اساس این دستور از روز دوشنبه تا پنجشنبه این هفته افرادی که تاکنون فرصت ثبت نام و کاندیدا شدن... 

همه اخبار