فراخوان تعویض اسناد قدیمی با اسناد تک برگی

درصورتی که این تعویض انجام نشود، اشخاص در هنگام معامله، دریافت وام و یا گذاشتن وثیقه اسناد مالکیت خود دچار مشکل شده و قطعا حل آن زمان‌بر خواهد بود. به گزارش خیاونیوز و به نقل از فارس، شهرام دهقانی صبح امروز در جلسه شورای ثبت اسناد در اردبیل اظهار کرد:... 

همه اخبار