بر ما چه گذشت را چه کسی روایت می کند؟

خیاونیوز:خبر تفحص ۲۷۰ شهید عملیات کربلای ۴ و پیدا شدن پیکر مطهر ۱۷۵ غواصی که با دست بسته به شهادت رسیده بودند، از جمله خبرهای تاثیرگذار در سطح جامعه بود. این خبر تا مدت ها واکنش های بسیاری را در بین آحاد مختلف مردم و نیز در شبکه های اجتماعی در پی داشت. همسویی... 

همه اخبار