ماموران شهرداری قدیمی ترین کتابخانه عمومی شهر مشگین شهر را تخریب کردند

خیاو نیوز : این کتابخانه که قدمت ساخت آن به دهه ۴۰ شمسی می رسد دارای ۲۰۰ متر زیربنا بود . تخریب این کتابخانه موجب بروز اختلاف شدید بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل و شهرداری مشگین شهر شده و اداره کل کتابخانه های عمومی استان از شهرداری مشگین... 

همه اخبار