محمود عباس زاده مشگینی:

قطعا برنده نهایی انتخابات مردم هستند

خیاو نیوز: محمود عباس زاده مشگینی مشاور رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به پرسش اختصاصی در خصوص آرایش سیاسی جریانات و گروهها برای انتخابات مجلس آینده و نیز انتخابات مجلس خبرگان گفت: فضای سیاسی در کشور ما از تنوع گسترده ای برخوردار است بطوریکه الان... 

همه اخبار