نماینده گسترش فولاد تبریز در مجتمع آهن و فولاد سبلان اردبیل خبر داد:

خرید ۴۴۰ میلیارد ریال تجهیزات تولیدی برای مجتمع فولاد مشگین شهر

خیاونیوز: نماینده گسترش فولاد تبریز در مجتمع آهن و فولاد سبلان اردبیل از خرید بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال تجهیزات و ماشین آلات تولیدی برای راه اندازی مجتمع آهن و فولاد مشگین شهر خبر داد. بیرامی اولویت اصلی در راه اندازی این واحد بزرگ تولیدی را خرید ماشین... 

همه اخبار